همین
امروز خرید
کنید

راهنمای خرید

راهنمای خرید

چگونه از خدمات امروز خرید استفاده کنیم ؟

تأمین کننده ما شوید

تأمین کننده ما شوید

در صورتی که فروشنده کالا یا خدمتی هستید و مایلید مشتریان امروز خرید از خدمات شما استفاده کنند، با ما تماس بگیرید

به ما بپیوندید

به ما بپیوندید

چنانچه در مجموعه ای مشغول به کار هستید و مایلید همکاران شما از خدمات امروز خرید استفده کنند.

انواع طرح های خرید

انواع طرح های خرید

از طرح های خرید و روش های پرداخت ما مطلع شوید و با دید باز انتخاب کنید

فروشگاهایی که می توانید از آنها خرید کنید

فهرست فروشگاهایی که میتوانید کالا یا خدمات مورد نیاز خود را مستقیما از سایت مربوطه انتخاب و درخواست خرید آن را برای ما ارسال نمایید

فهرست فروشگاه ها

آخرین کالاهای تحویل شده


آخرین کالاهای تحویل شده را میتوانید از طریق لینک زیر مشاهده نموده و از آخرین سفارشات مشتریان آگاه شوید


log(36) | debug(0) | profiler(6) | db(6) | system(13) | all
log
18:48:19.0227
[info]
Service "Log" is loaded
18:48:19.0767
[info]
Service "Security" is loaded
18:48:19.0798
[info]
Resource "security" is booted
18:48:19.0811
[info]
Service "Database" is loaded
18:48:19.0997
[info]
Resource "database" is booted
18:48:19.1011
[info]
Service "Registry" is loaded
18:48:19.1051
[info]
Service "Cache" is loaded
22:18:19.1345
[info]
Resource "config" is booted
22:18:19.1483
[info]
Service "Module" is loaded
22:18:19.1613
[info]
Resource "router" is booted
22:18:19.1649
[info]
Service "I18n" is loaded
22:18:19.1742
[info]
Resource "i18n" is booted
22:18:19.1755
[info]
Resource "module" is booted
22:18:19.1769
[info]
Resource "modules" is booted
22:18:19.1786
[info]
Service "Session" is loaded
22:18:19.2301
[info]
Resource "session" is booted
22:18:19.2315
[info]
Service "Authentication" is loaded
22:18:19.2371
[info]
Service "User" is loaded
22:18:19.2414
[info]
Service "Api" is loaded
22:18:19.2509
[info]
Resource "authentication" is booted
22:18:19.252
[info]
Resource "permission" is booted
22:18:19.2538
[info]
Resource "render_cache" is booted
22:18:19.311
[info]
Service "Asset" is loaded
22:18:19.3119
[info]
Service "Theme" is loaded
22:18:19.3172
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
22:18:19.327
[info]
Service "Permission" is loaded
22:18:19.3286
[info]
Service "RenderCache" is loaded
22:18:19.3385
[info]
Translation "theme/emrouzkharid2:default.fa" is loaded.
22:18:19.386
[info]
Service "Url" is loaded
22:18:19.399
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
22:18:19.4279
[info]
Service "Form" is loaded
22:18:19.4479
[info]
Service "View" is loaded
22:18:19.493
[info]
Service "Captcha" is loaded
22:18:19.512
[info]
Translation "module/preorder:block.fa" is loaded.
22:18:19.5138
[info]
Translation "module/preorder:default.fa" is loaded.
22:18:19.5349
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
profiler
22:18:19.0222
PI - time: 0.5157; realmem: 7340032; emalloc: 7029128
22:18:19.3293
ACTIION - time: 0.0019; realmem: 0; emalloc: 19584
22:18:19.3811
BLOCKS - time: 0.0018; realmem: 0; emalloc: 14448
22:18:19.3983
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0524; realmem: 786432; emalloc: 751976
22:18:19.5114
BLOCK: فرم سفارش - time: 0.0034; realmem: 262144; emalloc: 122544
22:18:19.5203
BLOCK: آخرین کالاهای تحویل شده - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 9584
db
22:18:19.228
[0.0010]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] cj0oqu33cj2csdilc4qloaaek7;
22:18:19.3977
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
22:18:19.5108
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] preorder-form;
22:18:19.5199
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-highlights;
22:18:19.5355
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] cj0oqu33cj2csdilc4qloaaek7;
22:18:19.5371
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1516128499;[data] AU3vI_hA8W25bWDybW7zQaQExBt6_maYsfEvYmBJsV3r68o2wzEFZJcoMVuS2N7LaeRd89WNutTlfO4tvmDYJ1uLq8XuHPaBR2NzpfazO1QRlsHnLWW0xvR-o5-D1eN5ZvTYEijibxknN_h3HmdneL0nh-rl0WTzzhSij_h6SlAMFmYwKbWymtGeQdp_ZH91bUHCKvEyuxTdtG2nlu_6vXAMJ_6H4CBd9mf6hnURPGyQjbOkbDcSYYS2cM_vKF3gSX4rnLZ12Irhr-vXDRHlWTAG1Wsf9Kr9JBGHeSwPsi5QO9QDAdJ-TXnZXpgdncFoKK1iWBPo84j7TnMEXbgHDr00LYOI2KjA6VE6HJ89eYWm-DiCUlEIePlIpO8tEt0uU1H6TaX9IxdpvizND68A_Y6A6225DVkut7xOcKLvMD6E65OONQXk_IgWFIMEEJOR1MXn9spfdqIohu_kfllE8IUY3EpY7QBqWhjkB8zosa_TvwKkaGZI_BRGVq5mE1vGKfkywuMvzs4RwBQ_RJTkiHmWjGzCcelCCNu-f8JD4cDYWYk7srtKoCijQbT1k-x9cJY0lUACdPDN5wHUr16_3cdMEvMrz499s0QVUIsxgs-kjY5_qEGwIrldxV0laZEQto-rrT4aNC6fKzlaZfn6lYyPWV-WTVZm3I11BrlIp3gkchm7I3hmodnXh4NEpIq6AZMBlxooCsfw8RgPMiwZpb388oLsqJuc44aEMX-B28DM1FxnmsfCoXBpkdcmBFo3o5l3nRYrKCbuNp3OPa0O5pzv6f5U-1MGFSxRzr4zo_MbdjlDXMjSjMYtLVBt0mzjTAAqtnz8u3ikXKBJz5sZhkALZh8L15TwzrMhyRY26PbYG6L5EOFnF2tjnN1BfsVvqUzi0XAxYw3IwhVMg0aeGj5lUso6K44nfEhTwRJKeRFzzSO1gzG1bxgPiJGaeEREmkNQVd9pBugZ8Q5A0LsVcIIPMywpkD6cDCBA5LMXlI9AaNImp00l4KV9Hp5_thu9_ZQGvKyOJUveD1xNJqpRLPp3NEaFR8JpSKir6lrfLO2byHmQnlUp219LlyIDXPMIfIb8WQ_HtI1x-Ev7vxd090NzFRmg2Hu-Lw6f-EX4rSeoexDWe0IsMXMRW8jsLB-mYTZRgnSvlac5jbz0m6B1OaIaV_Z-_uF8sMA8ejuJWfCnRs21yQcgV4PPLsmck3_pDH_JUqyUtPF8cR7MCNGBub2rWRpi9MX6i3Jfge27mAWVRTmch4KNCGUc55oTqs2fgvLfwhhgcvCw6GT5_Q4chAHDvQB2FU4nZh1F94xXnlpABLgC6tXwybACFAu5OFL8svrvYVrSIDJDQQLw3l--Opm0sQJ4j_n9L6pygGfIEpSkkP6aVQyySQPKZM7iuSCf2rR6GAvIJlgi-T_Gnpp1JBtKr4kjbYjrqrCe0Mrglh7zDAzxVssl-vLq1s3dM0NNTGZqzqABE9bgyqT7_HZUn576BXS6tpugpFBHY5FePKhm6Pq-0_Joa3TuhW5c0ZDCoc9vUeXMYpN7VZZUsDxeKWIwDCAv6NVFhWenv0h1znZKnVtNpgc3gdnd-K3rgCRUyw5Rq5wVZ7IjsC-7u4qb3cBN7vM4QuVo9ikJb376f4XMMr0qqkOZRTUa10jafzlafhMZt_xF0FhctgjC-Np91FIFj8PAKazPbmsr_yd2WksQ6YffcyBT_I2S2Ytj3NAPKisPIVjhI3GBZiIxowLNxH6df-EqvYlwicDNu1pD3XqeQ3gyIcDo--_042g6_KmD;[id] cj0oqu33cj2csdilc4qloaaek7;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.5409 s
Included files
566 files
Memory usage
7629248; peak: 7867048 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
emrouzkharid2
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL