همین
امروز خرید
کنید

راهنمای خرید

راهنمای خرید

چگونه از خدمات امروز خرید استفاده کنیم ؟

تأمین کننده ما شوید

تأمین کننده ما شوید

در صورتی که فروشنده کالا یا خدمتی هستید و مایلید مشتریان امروز خرید از خدمات شما استفاده کنند، با ما تماس بگیرید

به ما بپیوندید

به ما بپیوندید

چنانچه در مجموعه ای مشغول به کار هستید و مایلید همکاران شما از خدمات امروز خرید استفده کنند.

انواع طرح های خرید

انواع طرح های خرید

از طرح های خرید و روش های پرداخت ما مطلع شوید و با دید باز انتخاب کنید

فروشگاهایی که می توانید از آنها خرید کنید

فهرست فروشگاهایی که میتوانید کالا یا خدمات مورد نیاز خود را مستقیما از سایت مربوطه انتخاب و درخواست خرید آن را برای ما ارسال نمایید

فهرست فروشگاه ها

آخرین کالاهای تحویل شده


آخرین کالاهای تحویل شده را میتوانید از طریق لینک زیر مشاهده نموده و از آخرین سفارشات مشتریان آگاه شوید


log(36) | debug(0) | profiler(6) | db(6) | system(13) | all
log
23:14:57.4723
[info]
Service "Log" is loaded
23:14:57.529
[info]
Service "Security" is loaded
23:14:57.5324
[info]
Resource "security" is booted
23:14:57.5337
[info]
Service "Database" is loaded
23:14:57.5532
[info]
Resource "database" is booted
23:14:57.5546
[info]
Service "Registry" is loaded
23:14:57.5584
[info]
Service "Cache" is loaded
02:44:57.5872
[info]
Resource "config" is booted
02:44:57.6004
[info]
Service "Module" is loaded
02:44:57.6128
[info]
Resource "router" is booted
02:44:57.6162
[info]
Service "I18n" is loaded
02:44:57.6255
[info]
Resource "i18n" is booted
02:44:57.6268
[info]
Resource "module" is booted
02:44:57.6282
[info]
Resource "modules" is booted
02:44:57.6298
[info]
Service "Session" is loaded
02:44:57.6814
[info]
Resource "session" is booted
02:44:57.6829
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:44:57.6886
[info]
Service "User" is loaded
02:44:57.6928
[info]
Service "Api" is loaded
02:44:57.7021
[info]
Resource "authentication" is booted
02:44:57.7031
[info]
Resource "permission" is booted
02:44:57.705
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:44:57.7632
[info]
Service "Asset" is loaded
02:44:57.764
[info]
Service "Theme" is loaded
02:44:57.7691
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
02:44:57.779
[info]
Service "Permission" is loaded
02:44:57.7807
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:44:57.7909
[info]
Translation "theme/emrouzkharid2:default.fa" is loaded.
02:44:57.8322
[info]
Service "Url" is loaded
02:44:57.8399
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:44:57.8643
[info]
Service "Form" is loaded
02:44:57.8828
[info]
Service "View" is loaded
02:44:57.9297
[info]
Service "Captcha" is loaded
02:44:57.9495
[info]
Translation "module/preorder:block.fa" is loaded.
02:44:57.9514
[info]
Translation "module/preorder:default.fa" is loaded.
02:44:57.9738
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
profiler
02:44:57.4719
PI - time: 0.5051; realmem: 7077888; emalloc: 6973152
02:44:57.7813
ACTIION - time: 0.0020; realmem: 0; emalloc: 19272
02:44:57.827
BLOCKS - time: 0.0019; realmem: 0; emalloc: 14328
02:44:57.8391
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0466; realmem: 786432; emalloc: 747672
02:44:57.949
BLOCK: فرم سفارش - time: 0.0035; realmem: 262144; emalloc: 122984
02:44:57.9584
BLOCK: آخرین کالاهای تحویل شده - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 9456
db
02:44:57.6797
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 202cvj5jkbn3opbretv6u2vm27;
02:44:57.8384
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:44:57.9484
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] preorder-form;
02:44:57.9578
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-highlights;
02:44:57.9745
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 202cvj5jkbn3opbretv6u2vm27;
02:44:57.9762
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1513379697;[data] AoPYPMviluZ7nR_1ZUc521z50rvizg5nbDoX0uj9yADRLkZ9JWPprKzUEWuh691dYjpRc8C5vO6Gy3Myclxs9mChO0e-WRW2sQssWzPrMUaHSgrC2fSffSnZ_WDTZFAvLmyGOO0U0UkYQ5tBL_6N0diA6k2z9yjlW2fFwNDt28eg1De3mWI9fCpdzgQ8s3thIkvvCoX0Drr-yk09RTcn7ow6yq3MIoWi1o-DXp30XIhiEojLtFu5Ld1n4QZsALiO3_tgEIh8_AzYm72iEwDbdpYyCV7BNTBSEzFnwTufvv42V2ST17Tdnfh-rLWhdB7WGAaeG4-uSFRey9XcjjgYjUuDQ9SFc06wq8D7DTaraBR_F6q7y_HDkFlVSI0XVI2bVIhrato7crZYQqL9oluwN1uKnbdnqFK1kzi_6PSYI8USUw7HjMLqkNIPKdpkvCiRN_J7SkaFp89DZWIi3kLxAXkjtZPJciUztpvRRzxrEU1rdGoRHVhoehpsvRZBd8ZlQHNe8JoDhAoQLQ2xAnD4U3BoQlc8uZFq4TH-TRx61WpVWftN-frLXTwuyNNHmtayRaN_hTKcnl8QwbRU3MIydJFp-Oq7ZEeYzvbwyFZOBxm0y0Gl4n4Fhr34bAGneWQbaB-2Wp2b-cG2eApZTa3rpxZDXTit60FVl9dK-Mi6-y9cwZlvH4fqqtH0i9V8aFjD5CiP1j9iYcZ6Q2YlC1EnOSlGvBMzCH1eyFGZEyVxFS7jLly1P5B2oeId76Z3QHPd_b6qYx01NjNw8y2ZodyJt9tDg0fdvW7-zVJwVIdCsNshc44XEVa8iiA0gSHer7mbOzPWLGHa7Yu5paBQxfngyQRYCQAM3LEgx_51Lcrjkrba4a3Y4VbZrQLSYG9Kvv897gIwIZCCSlz2cCo99KDF-rFqmrXwKu2F3AR6ka8BlRVlTegKOvh-GcRWtXBuowmXisv7ze7Zg-agptXTHq5-3aY9_rXbPWqgE3p6b9zVmYliHYCSdvidYZeU-gfpPzzH2vgDTXINJAQdDB0rCPjZlL3k6gUgOOVSXkxZO8BW7GNVJ8nWbTZuejBPQ1vR1bMMb0NK2-uxS-aOfk-S5FepfmeXA44ReF9XnGK5RHUqnutrJHH14SYgh7m_4iSbmNtUTM7a1j5kxmVorYIevyKrHQMmSXh6PZM4CGZ25K-ox8OSTj5KMisPVt3rWd4FV3OpDm96oIwSzY6IkybyLnHDYtbzPrxC9s7hmjpDC5u24mcn576KlBOmQ4xlZZSg9bnZwc8vWuG5g4ciE1m2cC5fiBNE4VtV96WUE0wxlq7uA0jwtCzzU3JdcNTf2-_7649PVR2LlVmoODVRbu-Hi06y4eP7Hf5c_v_Y5XSMYBDYF8sGwIWdIITRRaQj99bFgp0iTT_5NxCyuostDJ-fSWB4__Zdr_xCNSG4ICOx2CR2UM7I36wp8hGm6eXhQ7qlDKe1YbIddxjWJe7VFJKBe-IbiehbLAKk2fPZ5ekNu1zLQFDVru7pAtdzgZCaR1_hAFpMcE7ZEbGwUEEl-iOmk52ATMlWXEw3bPmgLjWzhVDvK9ktpD25SQVKCzjW9UADxSLih1AaixMQAvuOqic_2Oo1BAvSdXgaN7C-KBmGMz6TjEvksBsWYBUvIn5UO_2KAf8ddHB2KpSMsprsZFQMJddlJCDRspiZiY8WhtlBXhMSyrtRhONoATkEdnufkyTqX03vJWwGJRSPZ3Bgb_tUNtwZgDm4e4Vc4vTcwDIuxvoAXqn8KyYQWX4IY6vszzHAsvJW67EoMyVYEWF1vr1BvaNJCQ..;[id] 202cvj5jkbn3opbretv6u2vm27;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.5298 s
Included files
566 files
Memory usage
7570128; peak: 7808464 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.32
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
emrouzkharid2
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL