مجموعه امروز خرید با توجه به ماهیت کاری خود با بسیاری از شرکت ها و سازمان های بزرگ در ارتباط بوده و کارمندان آنها کاربر و عضو دائمی ما هستند و از خدمات خرید قسطی ما استفاده میکنند.
در صورتی که مالک یا عضو شرکت یا مجموعه ای (خدماتی ، فروشگاه اینترنتی و فیزیکی) هستید و تصور میکنید خدمت شما برای کاربران امروز خرید جذاب است، لطفا از راه های ارتباطی "تماس با ما" پیشنهاد خود را با ما درمیان بگذارید تا مسئولین مربوطه در اولین فرصت موضوع را بررسی و با شما تماس بگیرند.